| | | AAA
Szkoła Podstawowa im. Jana z Ludziska
w Ludzisku

Sekretariat

15 maja 2018 11:54 | Sekretariat

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW

Szanowni Rodzice, informujemy że uczniowie naszej szkoły w roku szkolnym 2017/2018 (od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.) są objęci grupową ochroną ubezpieczeniową InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Poniżej zamieszczamy spsób zgłoszenia szkody oraz wzór zgłoszenia...

czytaj więcej »

07 grudnia 2012 14:09 | Sekretariat

DUPLIKAT LEGITYMACJI SZKOLNEJ, KARTY ROWEROWEJ I ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY

Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej i pobierania opłat za te czynności w Szkole Podstawowej im. Jana z Ludziska w Ludzisku Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw,...

czytaj więcej »

07 grudnia 2012 14:07 | Sekretariat

HERBATA

W miesiącach od 1 października 2017 r. do końca kwietnia 2018 r. każdy uczeń może skorzystać, po uiszczeniu opłaty w wysokości 3 zł, z kubka ciepłej herbaty. Wszyscy chętni proszeni są o uiszczenie opłaty przed rozpoczęciem każdego następnego miesiąca u wychowawcy klasy.

czytaj więcej »

07 grudnia 2012 13:44 | Sekretariat

OBIADY

Przez cały rok szkolny 2017/2018 możecie skorzystać z obiadów w cenie 4 zł za jeden obiad. Odpłatność za obiady przyjmowana jest na konto Gimnazjum w Janikowie. Odwołanie obiadu przez rodzica powinno nastapić najpóźniej do godziny 15.00 dnia poprzedzającego wydanie posiłku. Zapisy...

czytaj więcej »

07 grudnia 2012 13:39 | Sekretariat

RADA RODZICÓW

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Ludzisku prosi o dokonywanie wpłat na Radę Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 Opłata jest uzależniona od liczby dzieci, które uczęszczają do szkoły: za 1 dziecko - 15,00 zł za 2 dzieci - 25,00 zł za 3 i wiecej dzieci - 35,00 zł

czytaj więcej »