| | | AAA
Szkoła Podstawowa im. Jana z Ludziska
w Ludzisku

Komunikaty

27 lutego 2015 13:44 | Komunikaty

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, WYMAGANE DOKUMENTY, TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW W POSTEPOWANIU RERUTACYJNYM NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Załącznik nr 3 do Regulaminu postępowania rekrutacyjnego
do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana z Ludziska  w Ludzisku

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, WYMAGANE DOKUMENTY, TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW W POSTEPOWANIU RERUTACYJNYM
NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Lp.

Etap postępowania oraz rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1

Podanie kandydatom do wiadomości Regulaminu postępowania rekrutacyjnego do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana z Ludziska w Ludzisku na rok 2014/2015 w widocznym miejscu w siedzibie szkoły oraz na stronie internetowej

do 28 lutego 2015 r.

 

2

Zgłoszenie do klasy I dziecka zamieszkałego w obwodzie  szkoły

od 2 marca 2015 r.

do 16 marca 2015 r.

 

3

Składanie wniosków kandydatów przystępujących do naboru

Od 16 marca 2015 r.

do 30 marca 2015 r.

od 25 maja 2015 r.

do 8 czerwca 2015 r.

4

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

10 kwietnia 2015 r.

10 czerwca 2015 r.

5

Potwierdzenie przez rodziców woli

przyjęcia

do 20 kwietnia 2015 r.

do godz. 15.00

Do 19 czerwca 2015 r. do godz. 15.00

6

Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

23 kwietnia 2015 r.

22 czerwca 2015 r.

7

Składanie wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

8

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

9

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

10

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania
 od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego
 w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

Przeczytano: 687 razy. Wydrukuj|Do góry