| | | AAA
Szkoła Podstawowa im. Jana z Ludziska
w Ludzisku

Komunikaty

14 maja 2015 06:44 | Komunikaty

Skargi i Wnioski

W sprawie skarg i wniosków dyrektor Szkoły Podstawowej w Ludzisku , Andrzej Antoniewicz, przyjmuje we wtorki w godzinach 14:30 – 16:00. W szczególnie uzasadnionych przypadkach skargi i wnioski przyjmowane są wg potrzeb.

czytaj więcej »

12 marca 2015 11:25 | Komunikaty

Załącznik nr 1 do Regulaminu postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Jana z Ludziskaw Ludzisku na rok 2015/2016

Pieczęć szkoły PRZED WYPEŁNIENIEM PRZECZYTAĆ CAŁOŚĆ ! Deklarację wypełniają rodzice/opiekunowie prawni dziecka.

czytaj więcej »

12 marca 2015 11:22 | Komunikaty

Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Jana z Ludziska w Ludzisku na rok 2015/2016

Część III Regulaminu postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Jana z Ludziska w Ludzisku na rok 2015/2016 § 5

czytaj więcej »

12 marca 2015 11:20 | Komunikaty

Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Jana z Ludziska w Ludzisku na rok 2015/2016

Część II Regulaminu postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Jana z Ludziska w Ludzisku na rok 2015/2016 § 3 Etapy postępowania rekrutacyjnego

czytaj więcej »

12 marca 2015 11:12 | Komunikaty

Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Jana z Ludziska w Ludzisku na rok 2015/2016

Część I Regulaminu postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Jana z Ludziska w Ludzisku na rok 2015/2016 Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2

czytaj więcej »

27 lutego 2015 13:44 | Komunikaty

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, WYMAGANE DOKUMENTY, TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW W POSTEPOWANIU RERUTACYJNYM NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Załącznik nr 3 do Regulaminu postępowania rekrutacyjnego do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana z Ludziska w Ludzisku TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, WYMAGANE DOKUMENTY, TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW W POSTEPOWANIU RERUTACYJNYM NA ROK SZKOLNY 2015/2016

czytaj więcej »

27 lutego 2015 13:43 | Komunikaty

WNIOSEK PRZYJĘCIE DO KLASY I KANDYDATA ZAMIESZKAŁEGO POZA OBWODEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA Z LUDZISKA W LUDZISKU

Załącznik nr 2 do Regulaminu postępowania rekrutacyjnego do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana z Ludziska w Ludzisku PRZED WYPEŁNIENIEM PRZECZYTAĆ CAŁOŚĆ ! Zgłoszenie wypełniają rodzice/opiekunowie prawni dziecka. Pieczęć szkoły WNIOSEK PRZYJĘCIE

czytaj więcej »

27 lutego 2015 13:30 | Komunikaty

ZGŁOSZENIE DO KLASY I DZIECKA ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA Z LUDZISKA W LUDZISKU

do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana z Ludziska w Ludzisku PRZED WYPEŁNIENIEM PRZECZYTAĆ CAŁOŚĆ ! Zgłoszenie wypełniają rodzice/opiekunowie prawni dziecka. Pieczęć szkoły ZGŁOSZENIE DO KLASY I DZIECKA ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE SZ

czytaj więcej »

27 lutego 2015 13:28 | Komunikaty

CZĘŚĆ II Regulaminu postępowania rekrutacyjnego do I klasy Szkoły Podstawowej im. Jana z Ludziska w Ludzisku

CZĘŚĆ II Regulamin postępowania rekrutacyjnego do I klasy Szkoły Podstawowej im. Jana z Ludziska w Ludzisku § 4

czytaj więcej »

27 lutego 2015 11:53 | Komunikaty

CZĘŚĆ I Regulaminu postępowania rekrutacyjnego do I klasy Szkoły Podstawowej im. Jana z Ludziska w Ludzisku

CZĘŚĆ I Regulamin postępowania rekrutacyjnego do I klasy Szkoły Podstawowej im. Jana z Ludziska w Ludzisku Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) 2.Art. 8 USTAWY z dnia 6 grudnia 2013 r.o zmianie ustawy...

czytaj więcej »