| | | AAA
Szkoła Podstawowa im. Jana z Ludziska
w Ludzisku

Aktualności

26 stycznia 2021 13:30 | Aktualności

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej im. Jana z Ludziska w Ludzisku na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana z Ludziska w Ludzisku  informuje
o terminach postępowania rekrutacyjnego  na rok szkolny 2021/2022 do:
I.PRZEDSZKOLA ORAZ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO „0” :

1.Rodzice dzieci przyjętych (uczęszczających w roku szkolnym  2020/2021) 
do przedszkola/oddziału przedszkolnego   składają na kolejny rok
„Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu /oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Jana z Ludziska

w Ludzisku”

2.Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego  składają  „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana z Ludziska w Ludzisku”
a) wniosek określa kryteria brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego  oraz dokumenty  niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

3.Dokumenty należy składać do dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana z Ludziska  Ludzisku.

4.Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022
do przedszkola/oddziału przedszkolnego „0”:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do
przedszkola/ oddziału przedszkolnego wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

01–26 lutego

01-14 kwietnia

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego
dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym oraz wykonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
czynności wymienionych w art. 150 ust. 7
ustawy Prawo oświatowe.

01-12 marca

15-19 kwietnia

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.

15 marca
do godz. 15.00

23 kwietnia
do godz. 15.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia.

16-26 marca

26-30 kwietnia

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

30 marca
do godz. 15.00

07 maja
do godz. 15.00

II. DO KLASY  I

1.Do obwodu szkoły  należą miejscowości: Balice, Góry, Kołuda Wielka, Ludzisko,  Ołdrzychowo, Skalmierowice.

2.Rodzice dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły  zgłaszają je do klasy I składając „Zgłoszenie dziecka do klasy I  Szkoły Podstawowej im. Jana z Ludziska w Ludzisku”. Dziecko zamieszkałe  w obwodzie szkoły przyjmuje się na podstawie zgłoszenia.

3.Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej  Ludzisku mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

4.Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły składają „Wniosek o przyjęcie do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana

z Ludziska w Ludzisku”

a) wniosek określa kryteria brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego  oraz dokumenty  niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.  
5. Dokumenty należy składać do dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana z Ludziska  Ludzisku.

6.Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022
do klasy I:

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01-26 lutego

01 -14 kwietnia

2.

Weryfikacja przez komisję
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły podstawowej i
dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym oraz wykonanie przez
przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej czynności
wymienionych w art. 150 ust. 7
ustawy Prawo oświatowe.

01-12 marca

15 – 19 kwietnia

3.

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych

15 marca
do godz. 15.00

23 kwietnia
do godz. 15.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica
kandydata woli przyjęcia w postaci
pisemnego oświadczenia

16–26 marca

26-30 kwietnia

5.

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych

30 marca
do godz. 15.00

07 maja
do godz. 15.00

 

III. Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów określa:

ZARZĄDZENIE NR 2/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janikowo, a także kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

IV. Wszystkie druki:

1.„Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu /oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Jana z Ludziska w Ludzisku”
2. „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana z Ludziska w Ludzisku”

3.„Zgłoszenie dziecka do klasy I  Szkoły Podstawowej im. Jana z Ludziska
w Ludzisku”

4. „Wniosek o przyjęcie do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana z Ludziska

w Ludzisku”

dostępne w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.

Załącznik:

ZARZĄDZENIE NR 2/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janikowo, a także kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

Przeczytano: 119 razy. Wydrukuj|Do góry