| | | AAA
Szkoła Podstawowa im. Jana z Ludziska
w Ludzisku

Aktualności

25 czerwca 2020 13:08 | Aktualności

WRĘCZENIE ŚWIADECTW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUDZISKU w dniu 26 czerwca 2020 roku

WRĘCZENIE ŚWIADECTW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUDZISKU w dniu 26 czerwca 2020 roku

 1. Odbiór świadectw w dniu 26 czerwca 2020 roku jest DOBROWOLNY! i będzie odbywał się zgodnie z poniższymi zasadami oraz przedstawionym harmonogramem.
 2. Świadectwo można odebrać po 26 czerwca w sekretariacie szkoły po uprzednim uzgodnieniu.
 3. Na wręczenie świadectw może przyjść wyłącznie osoba zdrowa ( uczeń, rodzic, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 4. Żadna z wyżej wymienionych osób nie może przyjść do szkoły , jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 5. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
  i nosa maseczką).
 6. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje WSZYSTKICH na terenie całej szkoły oraz
  w autobusie w trakcie dojazdów i odjazdów.
 7. Przed wejściem do szkoły, KAŻDY jest zobowiązany obowiązkowo zdezynfekować ręce, a jeżeli są przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji, musi niezwłocznie po wejściu do szkoły, obowiązkowo umyć ręce, zgodnie  ze stosownymi wytycznymi w tym zakresie.
 8. W ramach o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa należy w szczególności:

a)      zachować odpowiedni dystans zarówno na terenie szkoły, w szkole oraz w autobusie szkolnym ( 1,5-2 metry!)

b)      nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.

 1. Uczniowie dowożeni, w autobusie zajmują miejsca wskazane przez opiekuna ( obowiązuje zasada zajmowania miejsc „od tyłu” autobusu oraz wysiadania „od przodu” );
 2. Na terenie szkoły wolno poruszać się tylko po wyznaczonych strefach.
 3. Na terenie szkoły uczniowie oraz rodzice przebywają w wyznaczonej strefie (boisko szkolne z wyznaczonymi miejscami)
 4. Na boisko szkolne uczestnik udaje się niezwłocznie po wejściu do szkoły, i zajmuje wskazane miejsce.
 5. Uczestnicy opuszczają boisko szkolne oraz szkołę, zgodnie z poleceniami wyznaczonych pracowników szkoły,
  w kolejności przez nich ustalonej.
 6. Obwiązuje następujący harmonogram uwzględniający dojazd uczniów:

a) rodzice mogą zapewnić dojazd we własnym zakresie;

Klasa

Godziny wręczenia świadectw

Dojazd-odjazd

VIII i VII

8.00-8.45

7.15 Kołuda Wielka
a) Krusza
7.25 Szkoła Ludzisko
7.28 wyjazd na Góry i odbiór według kolejności:
1) Górki
2) Góry Wieś
3) Góry Szkoła
3) Ołdrzychowo
4) Skalmierowice
5) Balice
7.55 Szkoła Ludzisko
Odjazd 8.50

I i IV

9.45-10.15

8.50 wyjazd ze szkoły

8.57 Kołuda Wielka
a) Krusza
9.07 Szkoła Ludzisko
9.10 wyjazd na Góry i odbiór według kolejności:
1) Górki
2) Góry Wieś
3) Góry Szkoła
3) Ołdrzychowo
4) Skalmierowice
5) Balice
9.37 Szkoła Ludzisko
Odjazd 10.20

II i III

11.15-11.45

10.20 wyjazd ze szkoły

10.27 Kołuda Wielka
a) Krusza
10.37 Szkoła Ludzisko
10.40 wyjazd na Góry i odbiór według kolejności:
1) Górki
2) Góry Wieś
3) Góry Szkoła
3) Ołdrzychowo
4) Skalmierowice
5) Balice
11.07 Szkoła Ludzisko
Odjazd 11.50

V i VI

12.40-13.10

11.50 wyjazd ze szkoły

11.57 Kołuda Wielka
a) Krusza
12.07 Szkoła Ludzisko
12.10 wyjazd na Góry i odbiór według kolejności:
1) Górki
2) Góry Wieś
3) Góry Szkoła
3) Ołdrzychowo
4) Skalmierowice
5) Balice
12.34 Szkoła Ludzisko
Odjazd 13.15

Przedszkole i klasa „0”

13.30 – 14.30

dojazd we własnym zakresie


Przeczytano: 151 razy. Wydrukuj|Do góry