| | | AAA
Szkoła Podstawowa im. Jana z Ludziska
w Ludzisku

Aktualności

30 stycznia 2020 13:55 | Aktualności

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej im. Jana z Ludziska w Ludzisku na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana z Ludziska w Ludzisku  informuje
o terminach postępowania rekrutacyjnego  na rok szkolny 2020/2021 do:

I.PRZEDSZKOLA ORAZ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO „0” :

1.Rodzice dzieci przyjętych (uczęszczających w roku szkolnym  2019/2020) 
do przedszkola/oddziału przedszkolnego   składają na kolejny rok
„Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu /oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Jana z Ludziska

w Ludzisku”

2.Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego  składają  „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana z Ludziska w Ludzisku”
a) wniosek określa kryteria brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego  oraz dokumenty  niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

3.Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021
do przedszkola/oddziału przedszkolnego „0”:

10.02–16.03.2020 r. - postępowanie rekrutacyjne 

01.04–14.04.2020 r. postępowanie uzupełniające


II. DO KLASY  I

1.Do obwodu szkoły  należą miejscowości: Balice, Góry, Kołuda Wielka, Ludzisko,  Ołdrzychowo, Skalmierowice.

2.Rodzice dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły  zgłaszają je do klasy I składając „Zgłoszenie dziecka do klasy I  Szkoły Podstawowej im. Jana z ludziska w Ludzisku”

3.Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły składają „Wniosek o przyjęcie do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana

z Ludziska w Ludzisku”

a) wniosek określa kryteria brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego  oraz dokumenty  niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.  
3.Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021
do klasy I:

10.02–20.03.2020 r. - postępowanie rekrutacyjne 

24.04–11.05.2020  r. postępowanie uzupełniające


III. Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów określa:

ZARZĄDZENIE NR 4/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janikowo, a także kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

Wszystkie druki:

1. „Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu /oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Jana z Ludziska w Ludzisku”
2. „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana z Ludziska w Ludzisku”

3.„Zgłoszenie dziecka do klasy I  Szkoły Podstawowej im. Jana z Ludziska
w Ludzisku”

4. „Wniosek o przyjęcie do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana z Ludziska

w Ludzisku”

dostępne w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.

Przeczytano: 490 razy. Wydrukuj|Do góry