| | | AAA
Szkoła Podstawowa im. Jana z Ludziska
w Ludzisku

Aktualności

15 lutego 2019 13:31 | Aktualności

Rekrutacja do przedszkola, klasy "0" oraz klasy I




REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. JANA Z LUDZISKA LUDZISKU
NA ROK SZKOLNY 2019/ 2020!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana z Ludziska w Ludzisku
informuje o terminach rekrutacji na rok szkolny 2019/2020: 


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów
na rok szkolny 2019/2020
do
PRZEDSZKOLA ORAZ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO „0” :

18.02–15.03.2019 r. - postępowanie rekrutacyjne

01.04–12.04. 2019 r. postępowanie uzupełniające


Rodzice dzieci przyjętych (uczęszczających) składają na kolejny rok
Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Jana z Ludziska w Ludzisku

Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka składają
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana z Ludziska w Ludzisku

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów
na rok szkolny 2019/2020
DO KLASY I


01.03–22.03. 2019 r. - postępowanie rekrutacyjne

24.04–10.05 2019 r. - postępowanie uzupełniające


Rodzice dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły składają
Zgłoszenie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana z Ludziska w Ludzisku 
(
do obwodu szkoły należą miejscowości: Balice, Góry, Ludzisko, Kołuda Wielka,
Ołdrzychowo, Skalmierowice)

Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły składają Wniosek o przyjęcie do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana z Ludziska w Ludzisku

 

  1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
  2. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 1, jeżeli dziecko:
  • korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
  • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Wszystkie druki dostępne w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.

Przeczytano: 223 razy. Wydrukuj|Do góry