| | | AAA
Szkoła Podstawowa im. Jana z Ludziska
w Ludzisku

Aktualności

15 września 2016 10:14 | Aktualności

UBEZPIECZENIE DLA UCZNIÓW na rok szkolny 2016/2017

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana z Ludziska przypomina,

że ubezpieczenie NW uczniów nie jest dla rodziców obowiązkowe.

Rodzice/prawni opiekunowie poprzez wyrażenie woli mogą ubezpieczyć swoje dzieci w formie ubezpieczeniowej wybranej przez Radę Rodziców lub innej wybranej przez siebie.

 

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO EDU PLUS InterRisk na rok szkolny 2016/2017 wybrana  przez Radę Rodziców.

OPCJA PODSTAWOWA EDU PLUS
Z ROZSZERZENIEM O PAKIET „SZPITAL I CHOROBY”

WARIANTY SUMY UBEZPIECZENIA

I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ

14 000

ŚWIADCZENIE

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA W PLN

100% uszczerbku na zdrowiu

14 000 zł

1% uszczerbku na zdrowiu

140 zł

śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

14 000 zł

śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w placówce oświatowej (dodatkowo do świadczenia za śmierć w wyniku NW)

7 000 zł

śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego (dodatkowo do świadczenia za śmierć w wyniku NW)

7 000 zł

śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu

14 000 zł

uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki

140 zł

zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych

4 200 zł

zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

4 200 zł

oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku

1 400 zł

odmrożenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku

1 400 zł

śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

1 400 zł

pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

75 zł

pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby

75 zł

poważne zachorowania (nowotwory, paraliż, niewydolność nerek, transplantacje, poliomyelitis, anemia, SM, sepsa, zapalenie opon mózgowych, utrata słuchu i wzroku)

2 000 zł

zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wrodzonej wady serca

1 000 zł

gwarantowane świadczenie w przypadku, gdy nieszczęśliwy wypadek nie pozostawił uszczerbku na zdrowiu

140 zł

 

SKŁADKA OGÓŁEM

25 zł

Wpłatę na ubezpieczenie można uiścić
do 21 października 2016 r. w sekretariacie szkoły.

Przeczytano: 832 razy. Wydrukuj|Do góry