Szkoła Podstawowa im. Jana z Ludziska w Ludzisku
http://spludzisko.edu.pl

06 lipca 2018 11:58 | Aktualności

Zestaw podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w roku szkolnym 2018/2019Dyrektor Szkoły Podstawowej
  im. Jana z Ludziska w Ludzisku przypomina, 

że podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe 
dla uczniów klasa I-VIII  na rok szkolny 2018/2019
są DARMOWE (dotacyjne). 


Do zakupu przez rodziców pozostają  jedynie:
1) Podręczniki dla uczniów oddziału zerowego;
2) Podręczniki i ćwiczenia do przedmiotu RELIGIA  
(wg. deklaracji rodziców/prawnych opiekunów).

Załączniki:

Klasa "0" [11.45 KB]

klasa_l.docx [14.65 KB]

klasa_ll.docx [13.7 KB]

klasa_lll.docx [13.18 KB]

klasa_lv.docx [16.6 KB]

klasa_v.docx [16.86 KB]

klasa_vl.docx [16.18 KB]

klasa_vll.docx [17.56 KB]

klasa_vlll.docx [17.56 KB]