Szkoła Podstawowa im. Jana z Ludziska w Ludzisku
http://spludzisko.edu.pl

06 lipca 2017 14:40 | Aktualności

Zestaw podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w roku szkolnym 2017/2018Dyrektor Szkoły Podstawowej
  im. Jana
z Ludziska w Ludzisku przypomina,
że podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe
dla uczniów klasa I-VII  na rok szkolny 2017/2018
DARMOWE (dotacyjne).


Do zakupu przez rodziców pozostają  jedynie:
1) Podręczniki dla uczniów oddziału zerowego;
2) Podręczniki i ćwiczenia do przedmiotu RELIGIA 
(wg. deklaracji rodziców/prawnych opiekunów).

Załączniki:

zestaw podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2017/2018 [51.47 KB]

oddział przedszkolny [11.9 KB]

klasa I [13.6 KB]

klasa II [13.74 KB]

klasa III [13.19 KB]

klasa IV [16.94 KB]

klasa V [16.45 KB]

klasa VI [16.27 KB]

klasa VII [17.8 KB]