| | | AAA
Szkoła Podstawowa im. Jana z Ludziska
w Ludzisku

Projekty Unijne

 

W roku szkolnym 2010/11

Szkoła brała udział w następujących projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

 •  „Zostań Omnibusem – zdobywaj wiedzę poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcząt i chłopców ze szkół o kształceniu ogólnym”  realizowany jest przez Powiat Inowrocławski w partnerstwie z ośmioma gminami Powiatu.

 

 • PODNOSZENIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
  WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

  Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9.1.2 Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

 

 • Program Indywidualizacji Procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim
  http://www.kujawsko-pomorskie.pl/

 

 

 • Podnoszenie kwalifikacji kadry oświatowej, poprzez dofinansowanie udziału nauczycieli w szkoleniach w krajach europejskich w ramach Programu Comenius: Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej. Job-shadowing pani Iwony Bednarek w szkole podstawowej w Wielkiej Brytanii.
  http://comenius.org.pl/