| | | AAA
Szkoła Podstawowa im. Jana z Ludziska
w Ludzisku

Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Uczeń

BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ

skanowanie0006.jpg [476x672]


Hasłem konkursu jest: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja

images.jpg [92x91]

http://www.bezpieczna-szkola.com/


Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 20 września 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają tytuły Bezpiecznej Szkoły i dyplomy honorowe. Wręczanie dyplomów będzie miało uroczystą oprawę.

 

Regulamin konkursu:

  • Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.
  • Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1" do „10". Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu Bezpieczna Szkoła jest uzyskanie co najmniej 80 punktów za 10 zadań. W skład jury wchodzi po 2 przedstawicieli organizatorów konkursu.

 

Zadania konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń:

1. Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę. Ocena jury na podstawie testów, po 3 z każdej klasy, przesłanych do jury konkursu pocztą elektroniczną.

2. Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości). Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie. Ocena na podstawie 10 najciekawszych prac wg wyboru szkoły, przesłanych przez szkoły do jury konkursu.

3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp. Ocena na podstawie opisu wykonanych przedsięwzięć, sporządzonego przez szkołę i przesłanego do jury pocztą elektroniczną.

4. Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. Zalecane podjęcie tematu relacji „chłopcy-dziewczęta" - język, kultura osobista etc. „Czy uczniowie klną i dlaczego..." Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury pocztą elektroniczną.

5. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

6. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. Kibole, blokersi, grupy podwórkowe - co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki". Wskazany udział specjalisty ds. prewencji z Policji, pedagoga-specjalisty z zakresu resocjalizacji. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

7. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Mój przyjaciel jest inwalidą - jak kształtować podstawy akceptujące niepełnosprawność. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

8. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa"; gdzie szukać pomocy. Wskazany udział przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i pomocy rodzinie, zawodowych kuratorów sądowych.

9. Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia... Prezentacja może obejmować podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego - w konwencji odpowiedniej dla grup wiekowych, a także tematykę przestępczości nieletnich i wykonywania kar orzeczonych przez sądy dla nieletnich oraz sądy powszechne.

10. Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą w konkursie szkołę, dotyczącej kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeństwa uczniów.

 

ZADANIE 1

ZADANIE 2„Tolerancja”

 

Czym jest tolerancja?

Akceptacją, ufnością, koleżeństwem.

Czy tak trudno być tolerancyjnym?

Wcale!

Tolerancja to rzecz miła, przyjemna

to rzecz prosta,

i rzecz łatwa.

Tolerancja, tolerancja…

Tak mało jej na świecie.

Jest w cieniu nietolerancji.

Tej złośliwej, nienawistnej i okrutnej,

która za inność karze.

Nietolerancja rzecz niemiła

taka głupia i złośliwa.

Nietolerancja niczym sól

na ranę…

Boli bardziej niż zdrada.

Więc lepiej być tolerancyjnym

niż niemiłym i złośliwym.

Krzywdzić innych, bo tak chcę?

Lepiej miłym być,

i z ludźmi w zgodzie żyć!

 

 

,,Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi?”

 

     Zawsze kiedy zaczynamy rozmowę w domu z moimi rodzicami, to bardzo im się dziwię, kiedy opowiadają, jak to oni chodzili do szkoły, jak szanowali swoich rodziców i nauczycieli. Chodzili we fartuszkach i nie było takiej rewii mody jak teraz. Dyrektor, nauczyciel i rodzice to był autorytet, okazywali im wielki szacunek. Dziś jest zupełnie inaczej, wszyscy są zabiegani, rodzice nie mają czasu na rozmowę ze swoimi dziećmi, i to właśnie jest wielką przyczyną, że zmieniają się stosunki pomiędzy ludźmi. Ja jednak uważam, że relacje mogłyby się poprawić w naszych domach i w szkole, gdyby więcej czasu można było poświęcić na rozmowę, a nie tak jak teraz – często siedzimy  przed telewizorami, laptopami, różnymi grami i nie widzimy co się wokół nas dzieje, żyjemy tak jakby w wirtualnym świecie. Pamiętam dzień, w którym dostałam swój laptop, zaczęłam coraz dłużej przesiadywać i grać w różne gry, jednak rodzice mówili mi, bym zawsze znalazła czas na rozmowę i naukę. Teraz wiem, ile czasu mogę poświęcić na gry, naukę i rozmowę. Zauważam, że jest to zasługa moich rodziców, a także moja. Nauczyli mnie okazywać szacunek starszym. Myślę więc, że aby poprawić relacje między ludźmi powinniśmy choć na chwilę zatrzymać się i znaleźć czas na rozmowę, a na pewno sytuacja zmieni się na lepsze. Cieszę się, że w moim domu dużo się rozmawia, a gdy mam jakiś problem mogę z kimś porozmawiać, przytulić się, pośmiać, czy nawet popłakać.

 

,,Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi?”

 

      W dzisiejszych czasach większość ludzi jest zabiegana, zajęta pracą, pogonią za pieniędzmi. Wielu osobom brakuje czasu dla rodziny, sąsiadów i znajomych. Dzieci i młodzież często spędzają wolne popołudnia przed komputerem lub telewizorem, nie mając chwili dla kolegów i koleżanek. Czy można zrobić coś, by ludzie potrafili znaleźć czas dla innych, ważnych im osób? Czy można zrobić coś, by sąsiedzi nie mijali się bez słowa na ulicy i byli dla siebie milsi? Czy można zrobić coś, by uczniowie czuli się rzeczywiście dobrze w szkole? Czy można zrobić coś, by zmienić świat? Czy ja mogę go zmienić? Czy ja mogę zmienić siebie, ludzi i otoczenie?                                                                                                                                                                

     Moim zdaniem nie można oczekiwać zmian u kogoś, a samemu nie robić nic. Czy jest normalne, by wymagać od innych segregacji śmieci, a samemu wrzucać wszystko do jednego kosza? Raczej nie. Podobnie ze zmianą zachowań międzyludzkich. Uważam, że najlepszym lekarstwem na poprawę kontaktów z innymi jest uśmiech. Wystarczy częściej uśmiechać się do innych, by oni odwzajemnili naszą uprzejmość. Na widok sąsiada lepiej nie uciekać, a powiedzieć mu grzecznie "dzień dobry". Na pewno odpowie i będzie miał dobre zdanie o nas. Jeśli znamy kogoś samotnego, chorego, w podeszłym wieku, postarajmy się mu pomóc w jakiś sposób, spytajmy, czy może potrzebuje czegoś. Możemy zrobić zakupy takiej osobie albo chociaż porozmawiać.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

      Należy też postarać się poprawić relacje rodzinne. Wystarczy dobrze zaplanować swój czas, by znaleźć w nim miejsce dla najbliższych. Nie trzeba siedzieć całymi popołudniami przed komputerem lub telewizorem. Można przeznaczyć przynajmniej godzinę czy choćby pół dziennie na rodzinny spacer, rozmowę czy wspólne gry planszowe. Trzeba tylko przestrzegać swoich własnych zasad i trzymać sie planów, a przede wszystkim ograniczyć do minimum siedzenie przed komputerem i telewizorem. Wtedy sami zobaczymy, że mamy czas na wiele innych, ciekawszych zajęć.  Dobrze jest wspólnie jeść posiłki, a przynajmniej obiad. Wtedy można wymienić się poglądami, posłuchać drugiej osoby i zwyczajnie pobyć z sobą.                                                                                                                                                                                   

      W szkole z pewnością nie wszyscy uczniowie czują się dobrze. Powodów może być wiele. Jedni gorzej się uczą, drudzy być może nie lubią jakichś przedmiotów, nauczycieli albo są nieśmiali i czują się nielubiani. Na pewno wśród nas jest sporo takich uczniów, ale jesteśmy zajęci sobą i nie dostrzegamy ich. Wystarczy szerzej otworzyć oczy i zobaczymy wtedy niejednego kolegę, który chętnie porozmawiałby z nami, pograłby w piłkę czy pospacerował po szkolnym korytarzu.                                                                                                                                                                             

      Wszystkie powyższe rozważania można w skrócie podsumować, że jeśli oczekujemy zmian w świecie, w swojej miejscowości i wśród najbliższych, powinniśmy zacząć od siebie. Nie można żądać od innych poprawy, a samemu nie robić nic. By poprawić relacje w rodzinie, szkole, w otoczeniu, zamierzam częściej uśmiechać się do innych, wysłuchiwać, być jeszcze bardziej szczerym. Będę też rozsądnie korzystał z wolnego czasu i wykorzystywał go jak najlepiej. Gdyby ludzie bardziej się szanowali, nie byli fałszywi wobec siebie, świat byłby piękniejszy. Ksiądz Jan Twardowski napisał: "Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą." Starajmy się jak najczęściej pamiętać o tych słowach, a wtedy zmienimy świat, otoczenie i siebie, i z pewnością będzie nam się żyło lepiej.


„Pomagam”

W dalekiej przyszłości chciałabym zostać weterynarzem, czyli doktorem zwierząt, ponieważ je kocham. Chcę pomagać istotom, które są chore i krzywdzone przez niektórych ludzi i ja te zwierzęta będę leczyć i się nimi opiekować. Marzę o tym, żeby mieć swój gabinet i w nim przyjmować małych i dużych pacjentów czworonogich. Myślę, że ta praca da mi dużo radości i zadowolenia.


 ,,Jak poprawić relacje między ludźmi?”

       Był piękny i słoneczny poranek. Tego dnia wstałem zaspany i w złym humorze. Dziś w szkole miała być klasówka z matematyki. Mama zwołała mnie na śniadanie i pocieszała, że wszystko będzie dobrze. Tego dnia sprawdzian napisałem na ocenę bardzo dobrą. Byłem zadowolony i szczęśliwy.

        Gdy wróciłem do domu od razu powiedziałem mamie o ocenie. Była wniebowzięta i cieszyła się bardzo. Powiedziała, że w nagrodę za dobrze napisaną klasówkę zabierze mnie do kina na mój ulubiony film. Szliśmy zieloną alejką, rozmawiając i ciesząc się. Pod kinem siedział starszy, zaniedbany i głodny staruszek. Podszedłem do niego i wrzuciłem do puszki moje oszczędności, bo wiedziałem, że on tych pieniędzy bardziej potrzebuje.

         Nagle zza rogu wybiegło trzech chłopców. Podbiegli do starszego pana i zaczęli go bić, wyzywać i ukradli mu zebrane pieniądze. Z mamą pomogliśmy mu wstać. Pan, który pracuje w kinie wszystko widział i zadzwonił po policję i pogotowie.

          Nie rozumiem ludzi, którzy takie rzeczy. Znęcają się nad innymi. To jest wina niektórych rodziców, którzy powinni rozmawiać ze swoimi dziećmi, powinni poświęcać im więcej czasu i zainteresowania, być  dla swojego dziecka przyjacielem i wsparciem, aby czuło się bezpieczne. Powinien wiedzieć, że może przyjść do niego nawet z błahą i wstydliwą sprawą. Moim zdaniem rozmowa buduje zaufanie.


LIST

 

Ludzisko, 21.11.2013r.

  

 

Cześć Paweł!

 

     Chciałem Ci powiedzieć, że wczoraj pokłóciłem się z kolegą i źle się z tym czuję. W ogóle moja klasa często się kłóci, zwłaszcza dziewczyny. Chciałbym to zmienić. Zacznę od siebie. Będę życzliwy dla innych, postaram się pomagać słabszym. Może inni wezmą ze mnie przykład?

     W naszej klasie bardzo popularne jest spisywanie, zwłaszcza z matematyki. Pani się denerwuje na nas. No, ale chyba tak jest w każdej szkole. Matematyka to trudny przedmiot i nie każdy ją rozumie. Napisz, jak jest w Twojej szkole. Czy lubisz do niej chodzić? Co robicie, żeby było fajnie?

Pozdrawiam i czekam na list.

Piotr

 

,,Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi?”

W moim otoczeniu, zwłaszcza w mojej rodzinie, relacje zatraciły się przez brak czasu. Moim marzeniem jest, by członkowie znaleźli więcej czasu dla siebie i swoich bliskich. Teraz każdy jest zabiegany, a jak ma troszkę czasu, to spędza go przed komputerem lub telewizorem. Zniknęły wspólne rozmowy, spacery, zabawy. Dawniej w długie jesienne wieczory siadaliśmy, wspólnie grając w warcaby lub domino. Świetnie się bawiliśmy, śmiejąc się i rozmawiając. Dużo śmiechu było zwłaszcza z babci, która wymyślała nazwy zwierząt, o których jeszcze nie słyszano. Były to niezapomnianie chwile. Teraz to się zmieniło. Tata całymi dniami za kierownicą, więc kiedy jest w domu, to leży przed telewizorem. Mama całym dniami w pracy, a kiedy wraca to ma coś do zrobienia w domu. Babcia zajęta codziennymi obowiązkami, wieczory spędza na oglądaniu swoich seriali. Ja z kolei popołudnia spędzam przed komputerem.

Chciałbym bardzo, żeby to się zmieniło, żebyśmy wspólnie spędzali wolny czas, nie osobno. To jest moje marzenie. Chcę, aby nasze relacje rodzinne były jak za dawnych czasów.


 

„Cień też ma serce”

 

W koło patrzę się,

Ludzie omijają mnie.

W szkole jest już dzień, 

Jakiś płacze cień…

Podejść chcę,

Lecz boję się,

Że odrzucą mnie.

Jak dziewczynie tej,

Co łzy spływają jej.

Przeklętą nazwali i zostawili.

Czy tak ma być moi mili?

Dlaczego jest taki świat?

Dlaczego istnieje człowiek zwany kat?

Czy nie może zniknąć chęć

Do wyzywania, poniżania,

Się znęcania, plotkowania.

Gdyby to zmieniło się,

Wszystko stało się piękniejsze.

Żeby tak stało się,

Wszyscy muszą przyłączyć się!


Wszystkim laureatom gratulujemy!


ZADANIE 3

ZADANIE 4

ZADANIE 5

PREZENTACJA "LABORATORIUM CIAŁA"

ZADANIE 6

ZADANIE 7

ZADANIE 8

ZADANIE 9

ZADANIE 10