| | | AAA |
Szkoła Podstawowa im. Jana z Ludziska
w Ludzisku

Najnowsze wiadomości

29 lipca 2014 13:39 | Aktualności

Wyprawka szkolna 2014 - wniosek

Tryb postępowania w sprawie udzielenia pomocy: Rodzic lub prawny opiekun składa wniosek do dyrektora szkoły w terminie do 29 sierpnia 2014 r. (wniosek do wydruku ze strony internetowej lub wersji papierowej w sekretariacie szkoły). Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenia o wysokości dochodów...

czytaj więcej »

29 lipca 2014 12:01 | Aktualności

Wyprawka szkolna 2014

WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015 Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych będzie udzielane uczniom: rozpoczynajacym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II-III i VI szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin, w ktorych miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł...

czytaj więcej »

03 marca 2014 12:13 | Aktualności

Zapisy do oddziału przedszkolnego

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana z Ludziska w Ludzisku informuje, że zgodnie z ustawą o systemie oświaty od 1 września 2011 r. dzieci w wieku 5 lat muszą odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Przygotowanie to może być realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach...

czytaj więcej »

28 lutego 2014 14:58 | Aktualności

Przygotowanie szkoły do przyjęcia sześciolatków - rekrutacja do klasy pierwszej

Jesteśmy przygotowani na przyjęcie sześciolatków: w pełni przygotowana sala lekcyjna z tablicą interaktywną spełniająca wymogi określone przepisami świetlica szkolna zapewniająca opiekę od godz. 6.45 do 15.00 plac zabaw w przygotowaniu (termin realaizacji do 15 maja 2014 r.) dostosowane...

czytaj więcej »

18 lutego 2014 14:12 | Aktualności

Środki z Akcji 1%

Drodzy Rodzice oraz Przyjaciele Szkoły Poniżej zamieszczamy informację od koordynatora Akcji 1% dotyczącą rozliczenia finansowego za rok 2013, które nastapi z Naszą szkołą do 31 marca 2014 r. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Akcji 1% Szanowni Państwo,...

czytaj więcej »

07 grudnia 2012 14:09 | Sekretariat

DUPLIKAT LEGITYMACJI SZKOLNEJ, KARTY ROWEROWEJ I ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY

Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej i pobierania opłat za te czynności w Szkole Podstawowej im. Jana z Ludziska w Ludzisku Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw,...

czytaj więcej »

07 grudnia 2012 14:07 | Sekretariat

HERBATA

W miesiącach od 1 listopada 2013 r. do 28 lutego 2014 r. każdy uczeń może skorzystać, po uiszczeniu opłaty w wysokości 3 zł, z kubka ciepłej herbaty. Wszyscy chętni proszeni są o uiszczenie opłaty przed rozpoczęciem każdego następnego miesiąca u wychowawcy klasy.

czytaj więcej »

07 grudnia 2012 13:44 | Sekretariat

OBIADY

Przez cały rok szkolny 2013/2014 możecie skorzystać z obiadów w cenie 4 zł za jeden obiad. Odpłatność za obiady przyjmowana jest przez 5 ostatnich dni miesiąca poprzedzającego miesiąc korzystania ze stołówki. Odwołanie obiadu przez rodzica powinno nastapić najpóźniej...

czytaj więcej »

07 grudnia 2012 13:39 | Sekretariat

RADA RODZICÓW

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Ludzisku prosi o dokonywanie wpłat na Radę Rodziców do dnia 28 lutego 2014 r. Opłata jest uzależniona od liczby dzieci, które uczęszczają do szkoły: za 1 dziecko - 15,00 zł za 2 dzieci - 25,00 zł za 3 i wiecej dzieci - 35,00 zł

czytaj więcej »